ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Δίνοντας την αγάπη μας σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας και της παραγωγής ξεχωριστά, 

διατηρούμε τα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρασιών μας.

Κάθε χρόνο συμμετέχουν και βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς. 

Αυτή η επιβράβευση μας δίνει την ικανοποίηση αλλά και την ώθηση να συνεχίσουμε το έργο μας.

 

2019

2020